26 apr. 2012

Våra myndiga tonåringar är inte barn!


Men nu blommar asfalten var min första reaktion när jag läste rubriken, men efter att jag tagit del av innehållet i artikeln instämmer jag till fullo i det Stefan Danielsson säger, att vi kan och får inte kalla dessa ungdomar som är över 18 år för barn, menar vidare kallar vi våra egna eller grannarnas tonåringar för ”barn” som fyllt 18 år som dessutom anses vara myndiga, visst är dom våra barn, men inte kallar vi våra tonåringar för att vara barn då!?

Och jag kan bara instämma till det, att vi skall ha en generös flyktingpolitik, inte tu tal om det, men jag menar också på fullt allvar att vi gemena man måste våga och tillåtas föra en seriös invandring och flyktingpolitik, utan att för den skull anses vara det eller det, det är trots allt dina och mina pengar det handlar om! 

Menar också att någonstans på vägen har den Svenska invandring och flyktingpolitiken tagit vägar som ingen riktigt insett eller förstått volymen av, att ha den så generösa flyktingpolitiken som Sverige nu har, men åter igen, visst skall alla människor som är i behov av hjälp behandlas lika utifrån vad FN:s Flyktingkonvention säger, när någon söker asyl! Nej jag erkänner mer än gärna att jag inte är speciellt insatt eller beläst i vad som står eller menas i FN:s Flyktingkonvention, menar vidare att mycket i den är kanske i behov av att uppdateras, med tanke på hur vår allas värld nu ser ut?


Jag personligen tittar mer än gärna på när våra politiker diskuterar i Riksdagen, likaså följer jag alla partiers budgetförslag, och jag förvånas faktiskt att det finns och blir så stora skillnader kring hur man kommer fram till alla dessa så populära kalkyler som mycket av debatterna bygger debatterna kring, och jag funderar ofta på, vilka kalkyler stämmer överens med vardagen och verklighet? Jo jag finner det högst anmärkningsvärt att alla dessa kalkyler om arbetslösheten, sjukskrivningarna och invandringen får så olika siffror, allt utifrån vem eller vilket politiskt parti som beställt dessa kalkyler, menar ta bara debatten om arbetslösheten hur kan Socialdemokraterna, Moderaterna eller Sverigedemokraternas siffror i alla kalkyler om arbetslösheten komma fram till så vitt skilda siffror, när våra politiker debatterar arbetslösheten eller kommer med sina vårbudgetar? 

Menar var hittar du och jag orsaken till att siffrorna blir så olika, och jag frågar mig väldigt ofta, vems siffror är dom rätta siffrorna som berättar och förklarar kalkylernas alla streck på dessa diagram om hela befolknings statistiken över alla som är öppet arbetslösa? Och jag frågar mig lika ofta, försöker politikerna med hjälp av experternas alla diagram och kalkyler föra oss bakom ljuset? Menar hur många av er tittade på Sverigedemokraterna vårbudget och siffrorna i deras alla kalkyler och diagram? 

Visst finns det kanske skäl till att ifrågasätta vem och vilket parti är det som kommer med korrekta och ärliga siffror och vem eller vika försöker släcka lampan när alla dessa siffror och diagram måste visas upp för oss alla som bidrar med våra kronor och ören, för att vi alla skall ha ett gott och bra liv den dagen vi är i behov av hjälp oavsett om vi är invandrare, sjukskrivna eller arbetslösa?

Men är det rätt väg att ”tvinga” kommunerna till att ta emot fler ensamkommande flyktingbarn? Nej det kommer enbart att få negativa effekter, menar att det får samma effekter när man nekar ett litet barn godis vid matkassans kö! Och jag anser att det måste ske på en frivillig basis, för kommunerna består inte enbart kommun politiker, och därför bör folket i kommunerna få rösta om saken!


3 kommentarer:

Björn sa...

Initiativet kom ursprungligen från SD. Tack vare det och en återupprepning kommer väl (c) att klara spärren.

Björn sa...

Hoppsan, (c) har en bytt ut sin ryttare till Fredrick Ferderley. Då går det åt h-e i alla fall.

Kalle Kaarlo Fagerström sa...

Spekulerar gör vi alla, om ditt eller datt, men en sak är säker…någonting är väldigt fel…

Skicka en kommentar